Regionsrådet

3. april 2024

RANDI MONDORF

Gruppeformand, 
Politisk leder for V i Region Hovedstaden
Telefon:  6076 8825
Facebook: Randi.Mondorf

Randi Mondorf er medlem af Forretningsudvalget, Miljø- og Klimaudvalget og 

Bestyrelsen for Copenhagen Capacity


Carsten Scheibye

Regionsrådsmedlem
E-mail: carsten.scheibye@regionh.dk 
Telefon: 3018 1953
Facebook: Carsten.Scheibye

Carsten Scheibye er formand for Midlertidigt forskningsudvalg, medl. af Social og psykiatriudvalg, Næstformand for Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, Følgegruppe Nyt Hospital Glostrup


Christine Dal

Regionsrådsmedlem
E-mail: Telefon: 5330 1801
Facebook: 

Christine Dal er medlem af Sundhedsudvalget, social og Psykiatriudvalg, Opgaveudvalg om Ældre og Sundhed (næstformand), Følgegruppe BørneRiget, Følgegruppe Nordstjernen, Sundhedskoordineringsudvalg i Region Hovedstaden.Følg med i Region-H

Links til Regionens udvalg

Brug disse links til at følge med i, hvad der sker i Region Hovedstadens politiske udvalg.

Dagsorden og referater fra møder i Regionsrådet og de politiske udvalg

WEB-TV fra møderne i Regionsrådet

Medlemmerne af Regionsrådet

Regionens budgetter 2019-2023