Politiske Netværk

24. april 2017

POLITISKE NETVÆRK I REGION HOVEDSTADEN

Få indflydelse på Venstres politik i et af de politiske netværkSom medlem af Venstre har du adgang til en række spændende politiske netværk. Netværkene skal bidrage til det politiske arbejde i Venstre, inspirere regeringen og sikre, at der tænkes på tværs af organisationen, og at alle gode ideer kommer i spil.I netværkene kan du engagere dig i arbejdet med at finde løsninger på Danmarks udfordringer og udvikle nye politiske forslag til Venstres fremtidige politik. Og du kan følge med i udviklingen og implementeringen af den nuværende politik.Ønsker du at deltage i et eller flere af de politiske netværk, så send en mail til den regionale kontaktperson.Du er også altid velkommen til at kontakte tovholderne.

NETVÆRK FOR VELFÆRD:

Dækker folkeskole, uddannelse, sundhed, socialpolitik, kultur, ældrepleje, pension mv. 
Kontakt: scm@loewenberg.dk
Tovholdere: Jette Christensen: skibbyjette@gmail.com
og Søren Michaelsen: scm@loewenberg.dk

NETVÆRK FOR ARBEJDSKRAFT:

De forhold, der sætter rammen for, at alle bidrager til samfundets velfærd og udvikling – det gælder beskæftigelse, skat, udlændinge, integration mv.
Kontakt: ricki@vejsmose.dk
Tovholdere: Carsten Toft Hansen: carsten.toft.hansen@webspeed.dk og 
Ricki Vejsmose: ricki@vejsmose.dk

NETVÆRK FOR ERHVERV:

Alle de forhold, der sætter rammen for at drive virksomhed i Danmark – det gælder transport, planlovgivning, miljø, klima, vækst, eksport, landdistrikter mv.
Kontakt: tram@privat.dk
Tovholdere: Alexander Severinsen Ulrichaul@live.dk
og Jens Otto Tram: tram@privat.dk

NETVÆRK FOR BORGER:

Emner som retssikkerhed, lovgivningens indgriben i individets rettigheder, borgerens forhold til politiet og domstolene.
Kontakt: Peter_koefoed_holm@privat.dk
Tovholdere: Thomas Bak: thob@fredensborg.dk og 
Niels Koefoed Holm: peter_koefoed_holm@privat.dk